Do czego ma służyć służba BHP w firmie? Ma ona działać na rzecz poprawy warunków pracy oraz pełnić funkcję doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak usługi BHP Gniezno nie zawsze są konieczne na stałe. Wystarczą okresowe szkolenia pracowników i kontrole. Zatem w jakich zakładach służba bhp jest niezbędna? O tym w pozostałej części artykułu.

Usługi bhp Gniezno – Kiedy muszą być w firmie?

Służba bhp nie zawsze jest konieczna. Zgodnie z zapisami istniejącymi w polskim prawodawstwie, powołanie służby bhp jest obowiązkiem pracodawcy wtedy, gdy zatrudnia on więcej niż 100 pracowników. Ale to nie oznacza, że firma licząca mniej niż 100 pracowników nie może posiadać takiego stanowiska. Tym bardziej, że warunki pracy i wynikające z nich zagrożenia często tego wymagają. Służba bhp pełni funkcje:

  • doradczą,
  • nadzorującą,
  • kontrolną.

Takie usługi bhp Gniezno sprowadzają się do kontroli warunków pracy w zakładzie oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno przez pracowników, jak i osoby odpowiedzialne za kierowanie pracownikami. Jednak to nie wszystko. Osoby piastujące takie stanowisko muszą podejmować działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Podstawowym i najbardziej oczywistym jest identyfikacja zagrożeń zawodowych i przeciwdziałanie możliwości ich oddziaływania na pracowników, np. przez eliminację.

szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Kto może zostać pracownikiem służby bhp?

Dużo zależy od wielkości firmy, a także rodzaju wykonywanej w niej pracy. W firmie liczącej do 100 osób obowiązki służby bhp może pełnić odpowiednio przeszkolony pracownik, który na co dzień wykonuje inne zadania. Jeśli w zakładzie pracy brakuje kompetentnych pracowników, mogących przejąć obowiązki służby bhp, pracodawca może powierzyć te zadania specjalistom spoza firmy lub pełnić je samemu. Warunkiem jest jednak ukończone przez niego specjalne szkolenie przygotowujące do wykonywania tych obowiązków. Ogólne szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby powinno być wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat, bez względu na zakres prac i ilość pracowników.