Wiele osób, która ma problem z odzyskaniem swoich należności nie rozróżnia windykacji od zajęcia komorniczego. Co ciekawe, to nie do komornika zwracamy się na samym początku problemów ze spłatą należności! W poniższym artykule wyjaśniamy różnice. Zapraszamy do czytania.

Windykacja a komornik

Komornik Gdynia pojawia się dopiero na ostatnim etapie windykacji – na etapie postępowania egzekucyjnego.

Windykację można rozpocząć wtedy, kiedy minie termin zapłaty faktury. Wierzyciel może wtedy rozpocząć samodzielną windykację lub zwrócić się o pomoc wierzyciela. Kiedy może skierować sprawę do komornika sądowego? Jeśli wierzyciel uzyska korzystny wyrok sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności – czyli po przejściu etapu polubownego i sądowego.

W skrócie – windykator próbuje odzyskać należności, zanim sprawa trafi do sądu, a komornik odzyskuje je dopiero po uzyskaniu wyroku sądu.

Komornik Gdynia

Co może zrobić komornik, a co windykator?

To oczywiste, że komornik ma znacznie szersze możliwości niż windykator, ale warto tutaj pamiętać o tym, że ich praca znacząco różni się od siebie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że komornik jest funkcjonariuszem państwowym. Pracuje przy sądzie rejonowym Gdynia, do którego został przypisany. Tymczasem windykator zwykle jest pracownikiem prywatnej firmy – z oczywistych względów nie będzie miał tyle uprawnień, co funkcjonariusz państwowy. W szczególności nie wolno stosować mu środków przymusu.

Dłużnicy boją się kontaktu z windykatorami. Dlaczego? Myślą, że mają oni takie prawa , jak komornicy. Nic bardziej mylnego! Windykator nie może wejść do mieszkania i zająć rzeczy na poczet niezapłaconych rachunków. Takie czynności może podjąć wyłącznie komornik. Jakiekolwiek zajęcie komornicze musi poprzedzać uzyskanie korzystnego dla wierzyciela wyroku sądu wraz z klauzulą wykonalności.

Z perspektywy dłużnika dużo korzystniej jest „dogadać się” z windykatorem niż dopuścić do zaangażowania w sprawę komornika. Na etapie postępowania egzekucyjnego możliwości negocjacyjne dłużnika są dużo mniejsze.